download map

O Nas

SeeKrakow jest aktualnie największym podmiotem świadczącym w Krakowie usługi w zakresie organizacji wycieczek lokalnych dla zagranicznych turystów. Kilka lat ciężkiej pracy i profesjonalnego podejścia do indywidualnej turystyki przyjazdowej sprawiło, że dziś SeeKrakow posiada kilkuset agentów, sieć własnych informacji turystycznych (prowadzonych pod marką KrakowTIP), a autobusy z naszym logo spotkać można każdego dnia na wielu ulicach przy których mieszczą się krakowskie hotele.

Od 2011 roku SeeKrakow stało się oficjalnym partnerem Krakowskiego Biura Festiwalowego i współoperatorem marki Tours Center, którą sygnowane są aktualnie punkty Informacji Miejskiej – InfoKraków.

Jako jedyny podmiot na rynku wycieczek lokalnych możemy posługiwać się tytułem „Oficjalnego Partnera InfoKraków”.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki i Krakowskiej Izby Turystyki.

Uczestnicy naszych wycieczek oświadczają że zapoznali się z warunkami uczestnictwa w imprezach organizaowanych przez UTC Tour Operator Sp. z o.o. – DO POBRANIA 

DANE REJESTROWE

UTC Tour Operator Sp. z o.o.
ul. Św. Filipa 23/3
31-150 Kraków
NIP: 679-284-33-25
Regon: 120034078

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000412290.

Kapitał zakładowy: 71 380 zł

Nr rachunku bankowego:
Raiffeisen Polbank
PLN: 49 1750 0012 0000 0000 1023 5049
EUR: 50 1750 0012 0000 0000 1161 2334
SWIFT: RCBWPLPW