Punkty informacyjne KrakowTIP

Dane rejestrowe

UTC Tour Operator Sp. z o.o.

ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków
NIP: 679-284-33-25
Regon: 120034078

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000412290.

Kapitał zakładowy: 71 380 zł

Nr rachunku bankowego

Raiffeisen Polbank

PLN: 49 1750 0012 0000 0000 1023 5049
EUR: 50 1750 0012 0000 0000 1161 2334
SWIFT: RCBWPLPW

Management

Mieszko Laskowski

Chairman of the board

Piotr Laskowski

Vice-chairman of the board

Julia Korczyńska

General Manager

Product Department

Groups, Private Tours, Reservation, Transfers, Product Development

Monday – Friday:
8 A.M. – 8 P.M.

Saturday:
8 A.M. – 8 P.M.

Sunday:
8 A.M. – 3 P.M.

Telephone:

GROUPS; PRIVATE TOURS; RESERVATION:

+48 12 429 44 99 ext. 2

BUSINESS CLIENTS:

+48 796 233 331

TRANSFERS:

+48 506 221 628

E-mail:

GROUPS; PRIVATE TOURS; RESERVATION:

seekrakow@seekrakow.com

BUSINESS CLIENTS:

info@seekrakowconcierge.com

TRANSFERS:

info@4transfer.pl

Agnieszka Wojtczak

Coordinator

Ewelina Ćmielowska

Groups; Private tours

Agnieszka Furmanek

Groups; Business client specialist

Zuzanna Łazowska

Spanish Market Specialist

Justyna Ptaszek

Transportation Specialist

Magdalena Gawin

Junior Transportation Specialist

Tourist Services Department

Back Office

Mateusz Szkwarek

Coordinator

Iwona Wojciechowska

Help Desk

Every day:

8 A.M. – 8 P.M.

Telephone:

+48 12 429 44 99 ext. 1

E-mail:

bookings@seekrakow.com

Marta Wiatrowska

Coordinator

Elżbieta Łydka

Key Account Department

Local cooperation

Telephone:
+48 12 429 44 99 ext.3

E-mail:

wspolpraca@seekrakow.com

Bartłomiej Hejmo

Przemysław Mercik

Wojciech Syska

Key Accounts - International Partnerships

E-mail:

touroperators@seekrakow.com

Paweł Zięba

Coordinator

Klaudia Bukowczyk

Bus Drivers Department

Marcin Korczyński

Coordinator

HR and Office Assistant

Joanna Malarczyk

Tourist Information Points Department

E-mail:

krakowtip@seekrakow.com

Anna Piecyk

Coordinator

Marketing Department

E-mail:

marketing@seekrakow.com

Joanna Mysińska - Rybka

Coordinator

Damian Banasik

Graphic designer

Szymon Krawczyk

Marketing specialist

Katarzyna Meus

Marketing specialist