Punkty informacyjne KrakowTIP

Dane rejestrowe

UTC Tour Operator Sp. z o.o.

ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków
NIP: 679-284-33-25
Regon: 120034078

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000412290.

Kapitał zakładowy: 71 380 zł

Nr rachunku bankowego

Raiffeisen Polbank

PLN: 49 1750 0012 0000 0000 1023 5049
EUR: 50 1750 0012 0000 0000 1161 2334
SWIFT: RCBWPLPW

Management

Mieszko Laskowski

Chairman of the board

Piotr Laskowski

Vice-chairman of the board

Julia Korczyńska

General Manager

Product Department

Groups, Private Tours, Reservation, Transfers, Product Development

Monday – Friday:
8 A.M. – 8 P.M.

Saturday:
8 A.M. – 8 P.M.

Sunday:
8 A.M. – 3 P.M.

Telephone:

GROUPS; PRIVATE TOURS; RESERVATION:

+48 12 429 44 99 ext. 2

BUSINESS CLIENTS:

+48 796 233 331

TRANSFERS:

+48 506 221 628

E-mail:

GROUPS; PRIVATE TOURS; RESERVATION:

seekrakow@seekrakow.com

BUSINESS CLIENTS:

info@seekrakowconcierge.com

TRANSFERS:

info@4transfer.pl

Agnieszka Wojtczak

Coordinator

Ewelina Ćmielowska

Groups; Private tours

Agnieszka Furmanek

Groups; Business client specialist

Zuzanna Łazowska

Spanish Market Specialist

Justyna Ptaszek

Transportation Specialist

Magdalena Gawin

Junior Transportation Specialist

Help Desk

Every day:

8 A.M. – 8 P.M.

Telephone:

+48 12 429 44 99 ext. 1

E-mail:

bookings@seekrakow.com

Marta Wiatrowska

Coordinator

Elżbieta Łydka

Adrian Topa

Key Account Department

Local cooperation

Telephone:
+48 12 429 44 99 ext.3

E-mail:

wspolpraca@seekrakow.com

Bartłomiej Hejmo

Przemysław Mercik

Wojciech Syska

Key Accounts - International Partnerships

E-mail:

touroperators@seekrakow.com

Paweł Zięba

Coordinator

Klaudia Bukowczyk

Tourist Services Department

E-mail:

rezerwacje@seekrakow.com

Mateusz Szkwarek

Coordinator

Iwona Wojciechowska

Bus Drivers Department

Marcin Korczyński

Coordinator

HR and Office Assistant

Joanna Malarczyk

Tourist Information Points Department

E-mail:

krakowtip@seekrakow.com

Anna Piecyk

Coordinator

Marketing Department

E-mail:

marketing@seekrakow.com

Joanna Mysińska - Rybka

Coordinator

Damian Banasik

Graphic designer

Szymon Krawczyk

Marketing specialist

Katarzyna Meus

Marketing specialist